COVID-19

CCR Verklaring voor reizen naar schip.

CCR Verklaring voor reizen naar schip.

https://www.binnenvaartkennis.nl/verklaring-covid-19/

 

Handige links:

CCR
Covid-19 BELGIE
Covid-19 DUITSLAND
Covid-19 ZWITSERLAND

Synthese van de maatregelen van toepassing op het goederenvervoer langs de binnenwateren

COVID-19

Synthese van de maatregelen van toepassing op het goederenvervoer langs de binnenwateren

www.info-coronavirus.be

Datum van update : 10/04/2020

Internationale maatregelen

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html

Europese Unie

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_nl

Moselle Commission

http://www.moselkommission.org/

Belgische interfederale maatregelen

Nationale maatregelen

Algemeenheden :  Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

 

  Ministerieel Besluit van 3 april 2020 (B.S. van 3/04/2020)

Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 (B.S. van 23/03/2020)

  Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 (B.S. van 18/03/2020)

  FOD Mobiliteit en Vervoer

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

  Verbond van Belgische Ondernemingen

https://www.vbo.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-het-werk/impact-coronavirus-op-ondernemingen/

 

Fiscale maatregelen

BTW en belastingen

                              https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

Economische maatregelen

Sociale bijdragen zelfstandigen

https://www.rsvz.be/nl

 Financiële maatregelen

 

                             Charter particulieren

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet

                              Charter Ondernemingen

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Gewestelijke maatregelen

Beheer waterwegen en Havens

  Vlaams Gewest

https://www.visuris.be/maatregelen

  Waals Gewest

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/Guichet/demarches.html

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

https://port.brussels/nl

  Haven van Antwerpen

https://www.portofantwerp.com/nl/coronavirus

  Port de Liège 

http://www.portdeliege.be/fr/news/514_le-port-autonome-de-liege-a-vos-cotes

Economische maatregelen 

Vlaams Gewest

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

  Waals Gewest

https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Synthese of compilatie van de economische en financiële maatregelen

https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/

CDNI

Covid-19 pandemic - Dedicated CDNI webpage

(c) ITB vzw - 2020

https://www.itb-observatorium.be/nl/covid-19

Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border

management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services

 

read more

CCR komt onder andere tot uitdrukking in de instelling van een speciale webpagina

Geachte allemaal,

Wij hopen van harte dat u en allen die u dierbaar zijn gezond en veilig zijn.

U werkt hard aan de instandhouding van de Rijn- en binnenvaart tijdens de coronaviruspandemie. Tegelijkertijd moeten wij echter ook onze eigen gezondheid en die van collega's, bemanningen, werknemers en burgers beschermen, wat tot enorme uitdagingen leidt. De CCR zet zich sterk in om deze uitdagingen te overwinnen of in ieder geval tot een minimum te beperken.

Deze inzet van de CCR komt onder andere tot uitdrukking in de instelling van een speciale webpagina, die nuttige informatie biedt over de scheepvaart op de Rijn en de Europese binnenwateren.

Deze speciale webpagina is toegankelijk:

-        via de homepage van de website van de CCR: https://www.ccr-zkr.org/of

-        via de volgende link: https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html

De pagina bevat informatie van:

-      de CCR, zoals het besluit dat op 23 maart 2020 is aangenomen met betrekking tot "Uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie"

-      de lidstaten van de CCR, zoals administratieve beslissingen

-      de internationale organisaties en rivierencommissies, zoals de Europese Commissie, de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, de Donaucommissie, de Moezelcommissie en de Commissie voor het stroomgebied van de Sava evenals andere Europese staten

-      andere relevante bronnen.

Relevante informatie wordt ook gepubliceerd op onze social media accounts:

-      Twitter: https://twitter.com/ccnr_rhin

-      Linkedin: https://www.linkedin.com/company/central-commission-for-the-navigation-of-the-rhine-ccnr-

Aarzel niet om deze informatie te gebruiken en te delen via uw eigen communicatiekanalen.

Aarzel niet om contact op te nemen als u andere belangrijke informatie of documenten wenst te delen door middel van onze webpagina!

Met vriendelijke groet,

COVID-19-PANDEMIE Status: 23 maart 2020

Straatsburg, 23 maart 2020 – Als gevolg van de Covid-19-pandemie zullen de diensten voor de verzameling en de inname van het scheepsafval waarschijnlijk wijzigingen ondergaan. Het secretariaat publiceert de informatie over de toestand van het net van ontvangstinrichtingen op de speciale pagina.

Informatie over de Rijnvaart vindt u op de website van de CCR: https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html.