Vorderingen voor de binnenvaartsector

Sociaal en economische luik

Saneren van de financiële instellingen die financieren aan de binnenvaartsector

Creëren van faciliteiten voor starters in de sector

Creëren van faciliteiten voor loopbaan-beëindigers in de sector

Vertegenwoordiging van binnenschippers en scheepseigenaren in de werkgevers-commissies

Tot stand brengen van gereglementeerde uitzendarbeid in de sector

Opzetten van een pensioen gelijk aan die van de publieke sector

Aanmaken van een fonds bestemd om binnenschippers bij te springen ingeval van een economische crisis (Beheerd door het binnenschippers voor binnenschippers)