VANAF 2 JANUARI ZET HET ALBERTKANAAL ZIJN (SLUIS)DEUREN OPEN OP ZONDAG

Vlaanderen wil de binnenvaart prominent naar voor schuiven als een volwaardige en aantrekkelijke vervoersmodus om nog meer ondernemers te overtuigen om voor de waterweg te kiezen. Het invoeren van een 24/7 bediening van de sluizen op het Albertkanaal mag historisch genoemd worden en zal het Albertkanaal en de binnenvaart nog aantrekkelijker maken als alternatief voor de overvolle wegen.