web-intro-or-nd---nl.png

Missie

Grensoverschrijdend de belangen te behartigen van het transport langs de binnenvaart en deze belangen te verdedigen in nationale en internationale organisaties met het oog op het verbeteren van het beroep van binnenschipper

Doelstellingen

Het optimaliseren van het beroep van binnenschipper

Visie

Samenwerken is het sleutelwoord voor de organisatie met als motto "samen staan we sterk"
De organisatie besturen door binnenvaartondernemers zonder belangenvermenging